نکات کلیدی در انتخاب آپارتمان ایده‌آل برای خرید در ولنجک

تأثیر قوانین ملکی بر ملک‌داری مقرون به صرفه بودن مسکن با استفاده از نسبت قیمت به اجاره برای مقایسه میانگین قیمت مسکن با متوسط ​​اجاره نرخ جذب یا مدت زمانی که طول می کشد تا مسکن جدیدی که برای خرید یا اجاره به بازار آورده شود.مقایسه میانگین در بازار هدف شما با میانگین کلی نرخ […]