مشاورین املاک عالی راهی به سوی مسکن ایده‌آل

مشارکت در سود بدون نیاز به سرمایه کامل در این دوره، مانند شرکت های کوچک عمل می کنند، یک طرح تجاری را تشکیل می دهند و دارایی ها را برای خرید و یا توسعه، مدیریت و در نهایت فروش، با سود توزیع شده در طول مسیر شناسایی می کنند. پس از ارسال همه دارایی ها، […]