همایش ملی آموزش عالی ایران- اطلاعیه ثبت نام
نحوه ثبت نام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/23 | 

براساس دعوت معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
شرکت رؤسا ، معاونان، مدیران کل آموزش محترم دانشگاه ها  و موسسات آموزشی، دولتی و غیر دولتی در همایش ضروری است. همکارانی که تمایل به شرکت در همایش را دارند، فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال نمایند.
برای شرکت در کارگاه های روز اول و نشست های روز دوم لازم است ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل کنید و سپس در بخش کارگاه ها و نشست‌ها ثبت نام فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی آموزش عالی ایران:
http://amoozeshalee.ir/find.php?item=1.64.75.fa
برگشت به اصل مطلب