همایش ملی آموزش عالی ایران- اخبار همایش
برنامه سومین همایش ملی آموزش عالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۴ | 
برنامه سومین همایش ملی آموزش عالی" ارتقاء کیفیت علمی و فرهنگی آموزش عالی"

دانشگاه شهید بهشتی (۱۸ اردیبهشت ۹۷)


 
ردیف برنامه مراسم زمان‌بندی
۱ پذیرش ۸:۰۰
۲ قرائت آیاتی از کلام ا... مجید
پخش سرود ملی
۸:۳۵ -۸:۳۰
۳ خیر مقدم آقای دکتر سیدحسن صدوق، رییس دانشگاه شهید بهشتی ۸:۴۵- ۸:۳۵
۴ سخنرانی آقای دکتر  منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۹:۰۵- ۸:۴۵
۵ پخش کلیپ ۹:۱۰ -۹:۰۵
۶ سخنرانی آقای دکتر سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ۹:۲۵ -۹:۱۰
۷ سخنرانی آقای دکترسیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹:۴۰- ۹:۲۵
۸ پخش کلیپ دوم ۹:۴۵- ۹:۴۰
۹ قدردانی و تجلیل از سرآمدان آموزش ۱۰:۰۰- ۹:۴۵
۱۰ پذیرایی ۱۰:۳۰- ۱۰:۰۰
۱۱ میزگرد اول: " آموزش عالی میان‌رشته‌ای" ۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰
۱۲ میزگرد دوم: " آموزش‌های مهارتی (کارآفرینی)"
۱۳ میزگرد سوم: " فرآیندهای یاددهی- یادگیری اثربخش"
۱۴ نماز و ناهار ۱۴:۰۰- ۱۲:۳۰
۱۵ میزگرد چهارم: " بین المللی‌شدن آموزش‌عالی" ۱۶:۰۰- ۱۴:۰۰
۱۶ میزگرد پنجم: " فرآیندهای پذیرش دانشجو"
۱۷ میزگرد ششم: "ساماندهی آموزش عالی"
۱۸ پذیرایی ۱۶:۳۰- ۱۶:۰۰
۱۹ ارائه گزارش دبیران میزگردها (هرنفر۷ دقیقه) و جمع‌بندی توسط آقای دکتر شریعتی ۱۷:۳۰- ۱۶:۳۰
۲۰ اختتام مراسم ۱۷:۳۰
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی آموزش عالی ایران:
http://amoozeshalee.ir/find.php?item=1.55.108.fa
برگشت به اصل مطلب