همایش ملی آموزش عالی ایران- برنامه‌ها
برنامه زمانبندی همایش و نشست های تخصصی برنامه زمانبندی همایش و نشست های تخصصی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/3 | 
برنامه زمانبندی همایش
برای دریافت فایل PDF  برنامه زمانبندی همایش بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

برنامه زمانبندی نشست های تخصصی
برای دریافت فایل PDF  برنامه زمانبندی نشست های تخصصی همایش بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی آموزش عالی ایران:
http://amoozeshalee.ir/find.php?item=1.52.117.fa
برگشت به اصل مطلب