[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي درباره همایش ثبت نام نشست ها ::
تالارهای بحث و گفتگو -> تبادل نظر -> محورهای پیشنهادی همایش سر آمدی آموزش -> محورهای پیشنهادی همایش سر آمدی آموزش
  نویسندگان نوشته‌ها

کاربر عادی
محورهای پیشنهادی همایش سر آمدی آموزش | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳- 01:01 | آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۶/۲۸- 12:29 |
User Avatar
Not Registered
محورهای پیشنهادی
همایش سر آمدی آموزش اردیبهشت 1397
 
سر آمدی آموزش با توجه به اهمیت و نیز گستردگی موضوع به عوامل متنوعی مرتبط است: عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، سیاسی و... در این بین آموزش و تربیت مدرسین دانشگاه ها نیز با تاثیر پذیری از عوامل فوق در بستر فرهنگ دانشگاهی و جو علمی موجود در دانشگاه ها انجام می گیرد. از سوی دیگر فرهنگ خانوادگی دانشجویان و آموزش آنها در مقاطع مختلف آموزش و پرورش بر پیچیدگی موضوع سرآمدی آموزش تاثیر می گذارد. آموزش دانشگاهی وارث روش‌ها، تفکرات، فرهنگ و جو موجود در مدارس در مقاطع مختلف می باشد. این مدارس نیز به نو به خود از تنوع زیادی برخوردار هستند که خود بر وضعیت تحصیلی و اوضاع روحی و روانی دانش آموزان تاثیر می گذارد. رفتارهای آموزشی و تربیتی دانشجویان (حتی در دانشگاههای برتر) در سال اول ورود نشانگر عدم هماهنگی بین این دو مقطع تحصیلی می باشد.
الف- راهکارهای ارتقای دانشگاه های کشور به تراز بین المللی
ب- پیوستگی در آموزش از پیش دبستانی تا دانشگاه، درضمن آماده کردن دانش‌آموختگان هر مقطع برای جذب به بازار کار مرتبط
ج- وضعیت تعلیم و تربیت (پداگوژی) دانشگاهی در دانشگاه های کشور و تاثیر آن بر سرآمدی آموزش، شامل:
1- مفهوم سازی نظری یا نظریه‌پردازی جریان آموزش و پژوهش و سازماندهی موقعیت‌های یادگیری در بستر علوم پیچیدگی (بی نظمی، نظم، تنوع، تضاد، اتفاق، عدم‌اطمینان و سازمان‌یافتگی)
2- چهارچوب عملی و رفتاری برای اعضاء هیات علمی (عمل آموزشی و پژوهشی بهینه)
3- ایجاد ذوق و شوق یادگیری در دانشجویان
4- شناخت عملکرد دانشگاه: شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان دانشگاه
5- تعیین مهارت هایی که دانش آموختگان برای جذب به بازار کارلازم دارند و تضمین حصول این مهارت‌ها از طریق برنامه درسی و آموزشی
6- راهنمای نظری برای مدیریت آموزش و پژوهش و خدمات در دانشگاه
7- فرهنگ دانشگاه: ارتباطات، خلاقیت، مشارکت، خود باوری، حس اعتماد به یکدیگر
8- ارزیابی مستمر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی در موقعیت‌های یادگیری
9- اسطوره‌ها و نمادهای دانشگاهی
10- تاثیر پذیری دانشگاه از محیط محلی، منطقه ای، ملی، جهانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
برگشت به بالای صفحه
کاربر ناشناس
miladfetanat@gmail.com
برخی از محورها و موضوعات پیشنهادی | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱- 16:41 | آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۷/۳- 17:03 | 
User Avatar
Not Registered
باسلام

کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان
تصویر دانشجویان از دانشگاه
باتشکر
میلاد حقیقی
دکترا مدیریت آموزش عالی

miladfetanat@gmail.com
09125465209

 مطالعه پژوهش­های انجام شده نشان می­دهد که در دانشگاه­های داخل توجه کمتری به وضعیت کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان با توجه به تمامی مولفه­های مطرح در آن صورت گرفته است. درحالیکه حفظ بهبود و ارتقا کیفیت ابعاد آموزشی، پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی نظام دانشگاهی باید در اولویت اقدام­ها و برنامه­های آن قرار گیرد. پیشینه پژوهش نشان از تلاش برخی محققان برای بررسی مفهوم کیفیت زندگی تحصیلی از ابعاد متفاوت دارد.
 برای مثال، دانشگاه ثاوث وسترن[1]در تحقیقی نظرات دانشجویان را در مورد معیارهای مربوط به زندگی دانشگاهی  مورد بررسی قرار داد که در آن معیارهایی از قبیل نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به دانشجویان، در دسترس بودن استاد در خارج از کلاس، امکانات و سرویس­های کتابخانه، نگرش کارکنان غیرآموزشی نسبت به دانشجویان، عمومی بودن دانشگاه، شرایط عمومی ساختمان و فضای دانشگاه، احساس امنیت دانشجویان، فرصت برای شرکت دانشجویان در فعالیت­های دانشگاه، توجه به فردیت دانشجویان، خدمات سالن­ها و برنامه­ها، قواعد حاکم بر رفتار دانشجویان، قوانین و مقررات محل اقامت در سالن و ...مطرح گردید و این معیارها را جهت ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار دادند.
 سودیش کومار و دلیپ (2006) نیز پژوهشی تحت عنوان" رضایت زندگی تحصیلی و اثر بخشی آن در پیش­بینی موفقیت تحصیلی انجام داده­اند که در این مطالعه کیفیت زندگی تحصیلی به موازات مولفه­های هوش هیجانی مطرح گردیده است و رضایت زندگی تحصیلی را به خرسندی­های فرد، رهایی از تنش، علاقه به زندگی و... مطرح می­نمایند.
 بر اساس بررسی های به عمل آمده در ایران نیز پژوهش­هایی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تحصیلی دانشجویان صورت گرفته است. از جمله صفا (1386) پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه تهران  انجام داده است که نتایج کسب شده حاکی از آن بود که عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اساتید در پنج عامل استاد ـ دانشجو، فضا و امکانات آموزشی، محتواـ هدف، مدیریت، روش تدریس و از دیدگاه دانشجویان نیز در چهار عامل روش تدریس، استاد، محتوا، هدف، فضا و امکانات آموزشی و مدیریت کلاسی طبقه‌بندی می‌شوند.
 
بهادری حصاری(1382) در پژوهشی تحت عنوان بررسی مقایسه­ای برخی عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی در دوره­های کارشناسی ارشد از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان پرداخته است که نتایج آن نشان می­دهد که بین ملاک­های مورد عمل در گزینش استاد، دانشجو، چگونگی تدریس، چگونگی ارزشیابی کلاسی، آرایش فضای آموزشی کلاسی، چگونگی سازماندهی محتوای آموزشی  با کیفیت آموزش دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد.
 سلیمانی مطلق(1385) تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل آموزشی موثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان بررسی انجام داد و نتایج بدین صورت بود که بین محتوای برنامه درسی، شیوه­های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روش­های تدریس، آشنایی و به کارگیری تکنولوژی آموزشی و کیفیت آموزش دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
 
 تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان به عنوان بخشی اساسی در فرآیند مهم کیفیت آموزش عالی بپردازد. از آنجا که زمینه تحصیلی و شرایط زندگی در دوران تحصیل دانشجویان چه در دانشگاه­های داخل و چه در خارج از کشور متفاوت است، بنابراین مولفه­ها و عوامل مطرح در مفهوم کیفیت زندگی تحصیلی نیز متفاوت بوده و با توجه به زمینه آن می­تواند تحت تأثیر مسائل گوناگونی قرار بگیرد که لازم است با توجه به بافت دانشگاهی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.
 
[1].south western
برگشت به بالای صفحه
ghebleh_a
مدیر ارشد پایگاه
دعوت نامه سومین همایش ملی آموزش | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶- 11:16 | آخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶- 11:21 | 
User Avatar
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۶/۴/۲۶
تعداد پست‌ها: 1
دعوت نامه سومین همایش ملی آموزش و اعلام موضوعات همایش توسط دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

دعوت نامه سومین همایش ملی آموزش
برگشت به بالای صفحه
صفحه 1 از 1    
عنوان پاسخ :
نام یا پست الكترونیک :
برای فراگذاری فایل‌های ضمیمه می‌توانید از كادرهای زیر كمك بگیرید:
انتخاب فایل:   توضیح فایل:
انتخاب فایل:   توضیح فایل:
CAPTCHA code
 
National Higher Education Congress of Iran

همایش ملی آموزش ایران

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 3858